TARAFLAR:

LİSANS SAHİBİ (SATICI): [FIRMA ADI]

Adres: [FIRMA ADRESİ]

Vergi Numarası: [VERGİ NUMARASI]

Telefon: [TELEFON NUMARASI]

E-posta: [E-POSTA ADRESİ]

LİSANS ALAN (ALICI): [MÜŞTERİ ADI]

Adres: [MÜŞTERİ ADRESİ]

Vergi Numarası: [MÜŞTERİ VERGİ NUMARASI]

Telefon: [MÜŞTERİ TELEFON NUMARASI]

E-posta: [MÜŞTERİ E-POSTA ADRESİ]

KONU:

Bu sözleşme, Lisans Sahibi tarafından geliştirilen ve Hazır Yazılım olarak adlandırılan yazılımın kullanımı için taraflar arasında gerekli olan hüküm ve koşulları belirler.

1. TANIMLAR:

a. Hazır Yazılım: Lisans Sahibi tarafından geliştirilen ve Lisans Alan tarafından kullanılacak olan yazılım.

b. Lisans: Hazır Yazılım’ın kullanımına ilişkin hak ve yetkileri içeren yetki belgesi.

c. Domain: Hazır Yazılım’ın kullanılacağı internet alan adı.

2. LİSANSIN VERİLMESİ:

2.1. Tek Seferlik Lisans: Lisans Sahibi, Lisans Alan’a [YAZILIM ADI] yazılımının tek bir domain üzerinde kullanım hakkını verir. Bu lisans, sadece belirtilen domain üzerinde geçerli olup, başka bir domain’de kullanılması yasaktır.

2.2. Çoklu Lisans: Lisans Sahibi, Lisans Alan’a [YAZILIM ADI] yazılımının birden fazla domain üzerinde kullanım hakkını verir. Ancak, her bir domain için ayrı lisans ücreti ödenmelidir.

3. LİSANS KULLANIM KOŞULLARI:

a. Lisans Alan, Hazır Yazılım’ı sadece kendi işletmesinde kullanabilir ve başka bir kişi ya da kuruluşa devredemez.

b. Hazır Yazılım’ın kaynak kodlarına ve algoritmalarına ulaşma, değiştirme ya da tersine mühendislik yapma hakkı Lisans Alan’a verilmez.

c. Hazır Yazılım’ın kopyalanması, satılması, kiralanması ya da başka bir şekilde ticari amaçla kullanılması yasaktır.

d. Lisans Alan, Hazır Yazılım’ı yalnızca belirtilen domain veya domainlerde kullanabilir. Lisans Sahibi’nin yazılı izni olmaksızın başka bir domain’de kullanımı yasaktır.

e. Lisans Alan, Hazır Yazılım’ın herhangi bir parçasını, özelliklerini veya fonksiyonlarını başka bir yazılımla birleştiremez, entegre edemez veya değiştiremez.

f. Lisans Alan, Hazır Yazılım’ın düzenli olarak güncellenen lisanslı bir kopyasını korumak ve kullanmakla yükümlüdür.

4. FİYAT VE ÖDEME:

4.1. Lisans Ücreti: Lisans Alan, seçilen lisans türüne göre belirlenen lisans ücretini, sözleşme başlangıcında belirtilen ödeme tarihinde ödemeyi taahhüt eder.

4.2. Güncelleme ve Destek Ücretleri: Lisans Alan, Hazır Yazılım için sağlanan güncelleme ve teknik destek hizmetleri için belirlenen ücretleri ödemeyi kabul eder.

4.3. Ödeme Şekli: Lisans ücreti ve diğer ödemeler, Lisans Sahibi tarafından belirlenen ödeme yöntemleri ile ödenmelidir.

5. GARANTİ VE SORUMLULUK:

5.1. Garanti: Lisans Sahibi, Hazır Yazılım’ın belirtilen özelliklere uygun olarak çalışacağını garanti etmez. Ancak, yazılımın temel işlevselliğini yerine getirme taahhüdünde bulunur.

5.2. Hata Düzeltme: Lisans Sahibi, Hazır Yazılım’daki hataları düzeltmek için makul çabaları gösterecektir. Ancak, hataların düzeltilmesi için herhangi bir süre taahhüdünde bulunmaz.

5.3. Sorumluluk Sınırlaması: Lisans Sahibi, Hazır Yazılım’ın kullanımından kaynaklanan herhangi bir dolaylı, özel, tesadüfi veya ardışık zarardan sorumlu tutulamaz.

6. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ:

6.1. İhlal Durumu: Bu sözleşme, taraflardan herhangi biri tarafından ihlal edildiği takdirde sona erebilir. Taraflardan biri, diğer tarafın ihlali durumunda, yazılı bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

6.2. Sonlandırma Hakkı: Her iki taraf da, herhangi bir nedenden dolayı önceden bildirimde bulunmaksızın bu sözleşmeyi sonlandırma hakkına sahiptir.

6.3. Etkileri: Sözleşmenin sona ermesi durumunda, Lisans Alan, Hazır Yazılım’ı kullanmayı derhal durdurmalı ve Lisans Sahibi’ne ait her türlü materyali iade etmelidir.

7. GİZLİLİK VE TİCARİ SIRLAR:

7.1. Gizlilik Taahhüdü: Taraflar, bu sözleşme kapsamında edindikleri diğer tarafın ticari sırlarını gizli tutmayı ve üçüncü taraflarla paylaşmamayı taahhüt eder.

7.2. Bilgi Koruma: Lisans Alan, Hazır Yazılım ile ilgili olarak edindiği her türlü bilgiyi gizli tutmalı ve bu bilgileri izinsiz kullanmamalıdır.

8. DİĞER HÜKÜMLER:

8.1. Devir ve Temlik: Bu sözleşme, tarafların önceden yazılı izni olmaksızın devredilemez veya temlik edilemez.

8.2. İlgili Yasalar: Bu sözleşme, [ÜLKE] yasalarına tabidir. Taraflar, bu sözleşmenin yorumlanması ve uygulanmasında [ÜLKE] mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul eder.

8.3. Değişiklikler: Bu sözleşme, tarafların yazılı olarak onay verdiği değişiklikler dışında değiştirilemez.

TARAF İMZALARI:

LİSANS SAHİBİ:

[FIRMA ADI]

İmza: ________________________

Tarih: ________________________

LİSANS ALAN:

[MÜŞTERİ ADI]

İmza: ________________________

Tarih: ________________________