PHP, Yazılım

Php ile Kullanıcı Kayıt ve Listeleme Uygulaması

Amaç: Bu proje, PHP programlama dilini kullanarak temel bir web uygulaması oluşturmayı amaçlamaktadır. Projede, kullanıcıların ad, soyad ve e-posta adresi bilgilerini kaydedebilecekleri bir form yer alacak. Ayrıca, kaydedilen bu bilgilerin bir listesini görüntülemek için bir sayfa oluşturulacaktır.


1. Adım: Veritabanı Oluşturma

MySQL gibi bir veritabanı kullanılarak kullanicilar adında bir tablo oluşturulmalıdır. Bu tablo, kullanıcıların ad, soyad ve e-posta bilgilerini saklayacaktır.

CREATE TABLE kullanicilar (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ad VARCHAR(50) NOT NULL,
  soyad VARCHAR(50) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) NOT NULL
);

2. Adım: Bağlantı ve Veritabanı İşlemleri

PHP ile veritabanı bağlantısı kurulmalı ve kullanıcı bilgilerini eklemek ile listelemek için gerekli işlemler gerçekleştirilmelidir.

<?php
$servername = "localhost";
$username = "kullanıcı adı";
$password = "şifre";
$dbname = "veritabanı adı";

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
?>

3. Adım: Kullanıcı Kayıt Formu ve İşlemleri

Web sayfasında bir form oluşturularak, kullanıcıların ad, soyad ve e-posta bilgilerini girebilecekleri bir arayüz sunulmalıdır. Form gönderildiğinde, PHP tarafında bu bilgilerin veritabanına eklenmesi gerekmektedir.

<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  $ad= $_POST["ad"];
  $soyad= $_POST["soyad"];
  $email = $_POST["email"];

  $sql = "INSERT INTO kullanicilar (ad, soyad, email) VALUES ('$ad', '$last_name', '$email')";

  if ($conn->query($sql) === TRUE) {
    echo "Kullanıcı başarıyla kaydedildi.";
  } else {
    echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
  }
}
?>

4. Adım: Kullanıcı Bilgilerini Listeleme

Veritabanındaki kullanıcı bilgilerini listeleyen bir sayfa oluşturulmalıdır. Bu sayfa, veritabanından alınan bilgileri bir tablo şeklinde göstermelidir.

<?php
$sql = "SELECT * FROM kullanicilar";
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
  echo "<table border='1'><tr><th>ID</th><th>Ad</th><th>Soyad</th><th>Email</th></tr>";
  while($row = $result->fetch_assoc()) {
    echo "<tr><td>".$row["id"]."</td><td>".$row["ad"]."</td><td>".$row["soyad"]."</td><td>".$row["email"]."</td></tr>";
  }
  echo "</table>";
} else {
  echo "Kayıtlı kullanıcı bulunamadı.";
}
?>

5. Adım: Web Arayüzü Tasarımı

HTML ve CSS kullanılarak kullanıcıların bilgilerini girebilecekleri bir form ve listelenen bilgilerin görüntülendiği bir arayüz tasarlanmalıdır.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Kullanıcı Kayıt ve Listeleme</title>
  <style>
    table {
      width: 50%;
      border-collapse: collapse;
      margin-top: 20px;
    }

    table, th, td {
      border: 1px solid black;
    }

    th, td {
      padding: 10px;
      text-align: left;
    }

    form {
      width: 50%;
      margin-top: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <form method="post" action="<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"]; ?>">
    <label for="first_name">Ad:</label>
    <input type="text" name="ad" required><br>

    <label for="last_name">Soyad:</label>
    <input type="text" name="soyad" required><br>

    <label for="email">Email:</label>
    <input type="email" name="email" required><br>

    <input type="submit" value="Kaydet">
  </form>

  <?php include("kullanici_kaydi.php"); ?>
</body>
</html>

Bu örnek proje, temel PHP becerilerini pekiştirmek ve bir web uygulamasının nasıl oluşturulacağını anlamak için kullanılabilir. Bu proje, PHP’nin server-side programlama yeteneklerini, veritabanı entegrasyonunu ve temel HTML/CSS bilgisi ile birleştiren bir uygulama örneğidir. Projeyi daha da geliştirebilir ve özelleştirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir